image

Program Pembelajaran Bahasa Arab Al Baghdadi

Kami sentiasa bersedia membimbing anda untuk mempelajari Lughatul Quran sehingga anda mampu bertutur,membaca dan menulis .

image

CIRI-CIRI KEISTIMEWAAN PROGRAM LUGHATUL QURAN AL BAGHDADI

Menerusi Program Lughatul Quran Yang disediakan oleh Al Baghdadi ini, diharap dapat memperkukuhkan ilmu kepada umat Islam untuk memahami Al Quran yang sememangnya diturunkan di dalam Bahasa Arab. Ianya dapat membantu setiap orang mencintai Bahasa Arab sebagai bahasa kedua dalam kehidupan seharian.
Buku Panduan Yang Lengkap

Buku Panduan Yang Lengkap

Pendidik akan mendapati kurikulum mudah dilaksanakan dengan adanya satu set lengkap buku panduan dan latihan guru.

Pembelajaran secara Interaktif

Pembelajaran secara Interaktif

Pembelajaran disokong dengan penggunaan  bahan seperti permainan interaktif, slaid powerpoint, rakaman audio, dan lain-lain

Pedagogi Pembelajaran Aktif

Pedagogi Pembelajaran Aktif

Pedagogi pembelajaran aktif diintegrasikan ke dalam reka bentuk kurikulum melalui lagu dan kuiz interaktif.

Konteks Asia Tenggara

Konteks Asia Tenggara

Kurikulum ini direka bentuk dengan konteks Asia Tenggara, menekankan perbendaharaan kata dan pengalaman yang biasa kepada pelajar.

Bahasa Arab Lengkap

Bahasa Arab Lengkap

Kurikulum ini direka untuk bukan pelajar khusus bidang  Bahasa Arab , ianya lengkap dengan memfokus kepada semua kemahiran bahasa (mendengar, membaca, memahami, bertutur, menulis)

Kemudahan E-Learning

Kemudahan E-Learning

Pembelajaran Bahasa Arab dibawa ke masa depan dengan pendekatan eLearning yang menyediakan  penglibatan pelajar tanpa had.

Pendekatan Yang Efektif

4 Pendekatan Terkini Yang Digunakan Sangat Efektif dan Telah Terbukti

Pendaftaran Pelajar Baru Sedang Dibuka